Metoda opiera się założeniu, że dla danego miejsca w przestrzeni geograficznej i obiektu o określonej wysokości, cień ma pewną długość i kąt padania tylko dwa razy w roku. Poniżej przykład datowania na podstawie budynku PWPW na zdjęciu lotniczym z 1944/1945 roku

  1. Ustalenie wysokości obiektu. 

Do tego celu wykorzystano program Google Earth i zawartą w nim bazę trójwymiarowych modeli budynków. Wymiarowania dokonano za pomocą linijki 3d. Pomiar wskazał 18 m.

2. Ustalenie współrzędnych geograficznych obiektu

Zdjęcie lotnicze zostało skalibrowane metodą TPS za pomocą 12 punktów odniesienia do współczesnego zdjęcia lotniczego. Dzięki temu można było dokładnie zmierzyć długość cienia.

3. Pomiar długości cienia

Zdjęcie zostało porównane z innym zdjęciem lotniczym pokazującym obiekt i jego cień. Tak, żeby jednoznacznie określić jego kształt. Następnie dokonano jego pomiaru na mapie. Pomiar wskazał 50 m.

4. Ustalenie daty metodą prób i błędów w serwisie suncalc.org

Na tej podstawie wytypowano dwa możliwe okresy: początek lutego lub połowa listopada. Wiemy, że zdjęcie pochodzi z przełomu 1944 i 1945 roku. Kompletny brak liści na drzewach sugeruje luty 1945. Dla pewności pozostaje ustalenie czy na początku lutego 1945 roku w Warszawie leżał śnieg.

Metoda, którą przedstawiono powyżej może być oczywiście znacznie poprawiona. Z pewnością precyzyjniejsze wyniki dałby dokładny pomiar kierunku cienia, a także geodezyjna dokładność kalibracji i pomiaru długości cienia i wysokości budynku. Jednak w tym wypadku otrzymane wyniki są zadowalające i osiągnięto je za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi w kilkadziesiąt minut.

Pin It on Pinterest

Share This